ราคาหลักทรัพย์ Email This Print This 

ปรับปรุงเมื่อ: 23 กันยายน 2564 16:35
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 11.70 ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 10.10 - 15.40

 

Chart Type