ราคาหลักทรัพย์ Email This Print This 

ปรับปรุงเมื่อ: 21 มกราคม 2565 16:37
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 12.00 ปริมาณซื้อขาย: 267,100
เปลี่ยนแปลง: +0.10 % เปลี่ยนแปลง: +0.84
ช่วงราคาระหว่างวัน: 11.80 - 12.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 10.30 - 15.40

 

Chart Type