ราคาหลักทรัพย์ Email This Print This 

ปรับปรุงเมื่อ: 20 ตุลาคม 2563 16:36
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 10.70 ปริมาณซื้อขาย: 253,600
เปลี่ยนแปลง: +0.10 % เปลี่ยนแปลง: +0.94
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.50 - 10.80 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 7.25 - 14.50

 

Chart Type