ราคาหลักทรัพย์ Email This Print This 

ปรับปรุงเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2565 16:38
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 8.15 ปริมาณซื้อขาย: 29,903
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 8.10 - 8.15 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 8.10 - 12.60

 

Chart Type