ราคาหลักทรัพย์ Email This Print This 

ปรับปรุงเมื่อ: 09 เมษายน 2564 16:37
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 12.60 ปริมาณซื้อขาย: 712,100
เปลี่ยนแปลง: +0.10 % เปลี่ยนแปลง: +0.80
ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.50 - 12.70 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 8.80 - 14.50

 

Chart Type