ปฏิทินนักลงทุน Email This Print This 

Date Time Event Remark
21 เม.ย. 2565 10.00 น. งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
31 มี.ค. 2565 10:15 - 11:00 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564 โดยรับชมการถ่ายทอดสด
ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
 
Date Time Event Remark
15 ก.ย. 2564 10:15 - 11:00 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday  
22 เม.ย. 2564 10.00 น. งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
Date Time Event Remark
26 มิ.ย. 2563 10.00 น. งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 4/2 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 
Date Time Event Remark
11 มิ.ย. 2562 11:20 - 12:35 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603  
24 เม.ย. 2562 10.00 น. งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
6 ธ.ค. 2561 11.20 - 12.35 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603  
6 ก.ย. 2561 11.20 - 12.35 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603  
5 มิ.ย. 2561 11.20 - 12.35 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603  
25 เม.ย. 2561 10.00 น. งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  
22 มี.ค. 2561 11.20 - 12.35 น. วันพบปะนักลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
06 ธ.ค. 2560 13.00 - 14.00 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603  
29 ก.ย. 2560 10.00 น. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  
06 ก.ย. 2560 11.20 - 12.35 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603  
06 มิ.ย. 2560 11.20 - 12.35 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603  
02 มิ.ย. 2560 13.00 - 14.00 น. วันพบปะนักลงทุน (ต่างชาติ) ไตรมาสที่ 1/2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603  
26 เม.ย. 2560 10.00 น. งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร  
21 มี.ค. 2560 15.20 - 16.20 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
7 ธ.ค. 2559 14.10 - 15.10 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
13 ก.ย. 2559 11.20 - 12.35 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
1 ก.ค. 2559 11.00 - 18.00 น. บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ รร.เซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22  
14 มิ.ย. 2559 11.20 - 12.35 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
27 เม.ย. 2559 10.00 น. งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร
 
29 มี.ค. 2559 11.20 - 12.35 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2558 ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
15 ธ.ค. 2558 11.20 - 12.35 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2558
ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
15 ก.ย. 2558 11.20 - 12.35 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2558
ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
16 มิ.ย. 2558 11.20 - 12.35 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2558
ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
24 เม.ย. 2558 10.00 น. งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร