ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
11.10
เปลี่ยนแปลง(%)
0.91%
ปรับปรุงเมื่อ: 05 สิงหาคม 2564 10:50