ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
11.80
เปลี่ยนแปลง(%)
1.72%
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2563 16:39