ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
12.90
เปลี่ยนแปลง(%)
3.20%
ปรับปรุงเมื่อ: 14 พฤษภาคม 2564 16:38