ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
11.90
เปลี่ยนแปลง(%)
1.71%
ปรับปรุงเมื่อ: 01 ธันวาคม 2563 16:37