ราคาหลักทรัพย์ Email This Print This 

ปรับปรุงเมื่อ: 03 เมษายน 2563 16:39
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 8.70 ปริมาณซื้อขาย: 550,600
เปลี่ยนแปลง: -0.05 % เปลี่ยนแปลง: -0.57
ช่วงราคาระหว่างวัน: 8.60 - 8.90 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 7.25 - 14.00

 

Chart Type