ราคาหลักทรัพย์ Email This Print This 

ปรับปรุงเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2563 15:57
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 12.00 ปริมาณซื้อขาย: 885,600
เปลี่ยนแปลง: +0.20 % เปลี่ยนแปลง: +1.69
ช่วงราคาระหว่างวัน: 11.90 - 12.20 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 7.25 - 14.00

 

Chart Type