ราคาหลักทรัพย์ Email This Print This 

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2562 16:40
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 12.90 ปริมาณซื้อขาย: 394,900
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.80 - 13.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 8.90 - 14.00

 

Chart Type