ราคาหลักทรัพย์ Email This Print This 

ปรับปรุงเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2563 16:36
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 12.10 ปริมาณซื้อขาย: 278,400
เปลี่ยนแปลง: -0.10 % เปลี่ยนแปลง: -0.82
ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.00 - 12.30 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.30 - 14.00

 

Chart Type