ราคาหลักทรัพย์ Email This Print This 

ปรับปรุงเมื่อ: 04 ธันวาคม 2562 16:39
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 12.30 ปริมาณซื้อขาย: 344,500
เปลี่ยนแปลง: +0.20 % เปลี่ยนแปลง: +1.65
ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.00 - 12.40 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 8.90 - 14.00

 

Chart Type