ราคาหลักทรัพย์ Email This Print This 

ปรับปรุงเมื่อ: 21 มกราคม 2562 14:29
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 9.20 ปริมาณซื้อขาย: 277,600
เปลี่ยนแปลง: +0.05 % เปลี่ยนแปลง: +0.55
ช่วงราคาระหว่างวัน: 9.15 - 9.20 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 8.85 - 15.60

 

Chart Type