ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
18.50
เปลี่ยนแปลง(%)
-1.07%
ปรับปรุงเมื่อ: 25 เมษายน 2560 16:36