ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
12.30
เปลี่ยนแปลง(%)
1.65%
ปรับปรุงเมื่อ: 04 ธันวาคม 2562 16:39