ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
15.90
เปลี่ยนแปลง(%)
-1.85%
ปรับปรุงเมื่อ: 22 สิงหาคม 2560 16:36