ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
12.90
เปลี่ยนแปลง(%)
-%
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2562 16:40