ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
12.10
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.82%
ปรับปรุงเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2563 15:38