ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
15.20
เปลี่ยนแปลง(%)
2.70%
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ธันวาคม 2560 16:36