ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
14.60
เปลี่ยนแปลง(%)
-%
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2561 16:38