ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
16.80
เปลี่ยนแปลง(%)
1.82%
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ตุลาคม 2560 10:45