ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
10.60
เปลี่ยนแปลง(%)
0.95%
ปรับปรุงเมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2561 12:29