ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TPCH สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
10.80
เปลี่ยนแปลง(%)
0.93%
ปรับปรุงเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2561 14:26